Skip to main content

Miljøcertificering

Koordinering og selvansvar er nøglen til et renere miljø

Hos Apro Danmark har vi arbejdet med GMC miljøcertificering i over 9 år. Dette løbende arbejdet har betydet, at vores serviceteknikere selv har lært at ansvar for at fastholde det gode arbejdsmiljø.

Her er særligt fokus på korrekt affaldssortering, reducering af kemikalier i vores arbejde samt øget fokus på energiforbruget.

Vigtigheden i et miljøbevidst mindset hele vejen rundt i firmaet

Vi passer naturligvis også på miljøet, og tænker over hvordan, vi kan blive endnu grønne i vores hverdag. I vores miljøpolitik har vi især sat fokus på vores brændstofs­forbrug, affaldssortering, energikilder og koordinering. 

Grønnere køretøjer

Vi ønsker at nedbringe vores brændstofforbrug. Derfor vil vi løbende udskifte de biler, vi kan med grønnere alternativer.

Effektiv affaldssortering

Vi har gjort det nemmere for vores medarbejdere og besøgende at sortere affaldet korrekt. Vi ønsker at genbruge og videredistribuere mest muligt.

Kørselkoordinering

Alt vores kørsel bliver koordineret, så vi nedbringer forbruget mest muligt. Medarbejderen med kortest afstand til kunden rykker ud og kan køre direkte. 

En miljøbevist samarbejdspartner

Vi er ikke i tvivl om, at der er et stigende fokus og øget krav om miljøbevistheden. Derfor er vi glade for, at vi kan bevise vores tilgang til miljøet via vores GMC miljøcertificering. Brug en miljøbevist samarbejdspartner næste gang du skal have service på din kran eller port.